Informații financiare View

Județ Alba
Comună Șona
Anul plății 2014
Data plății 07.02.2014
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 350
Suma cuvenită filialei județene 350
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe