Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Dumbrăveni
Anul plății 2014
Data plății 28.05.2014
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 420
Suma cuvenită filialei județene 280
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe