Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Dumitrești
Anul plății 2014
Data plății 07.02.2014
Suma încasată 800
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 800
Suma cuvenită A.Co.R. 400
Suma cuvenită filialei județene 400
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe