Informații financiare View

Județ Vrancea
Comună Ciorăști
Anul plății 2014
Data plății 21.01.2019
Suma încasată 700
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 700
Suma cuvenită A.Co.R. 700
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 100%
Notificări
Notițe