Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bistra
Anul plății 2014
Data plății 01.04.2014
Suma încasată 800
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 800
Suma cuvenită A.Co.R. 480
Suma cuvenită filialei județene 320
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe