Informații financiare View

Județ Alba
Comună Bucerdea Grânoasă
Anul plății 2013
Data plății 19.11.2014
Suma încasată 600
Casa Comunelor din România
Cotizația anuală datorată 600
Suma cuvenită A.Co.R. 600
Suma cuvenită filialei județene 0
Cotizaţia anuală majorată 0
Procentaj ACoR 0
Notificări
Notițe