Nicolae BEG

Președintele Filialei Județene Caraș-Severin a ACoR

Primarul comunei Marga

0766445214 

[email protected] 

Contactați reprezentanții filialei județene 

Prenume NUME, funcție

[email protected]………….com

07……………..

Localitate, Str. ………. Nr. ….., Jud. ……..

Documentele Filialei Site-ul Filialei

Componența Consiliului Director al filialei județene

Nicolae NOVĂCESCU

Prim-vicepreședinte

Primarul comunei Cornereva

Ilie BOBOESCU

Membru

Primarul comunei Coronini