CEA DE-A XIX-A SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA 21-24 februarie 2016

 

Lucrările celei de-a XIX-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România

  • 21 Februarie 2016 |

 DSC8107Întrunită in cea de-a XIX-a sesiune ordinară, Adunarea generală a Asociației Comunelor din România a adoptat hotărârile privind aprobarea raportului de activitate a A.Co.R. pentru anul 2015, bilanțului contabil pe anul 2015, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, planului anual de achiziții publice pe anul 2016, precum și alte hotărâri ce țin de buna desfășurare a activităților Asociației. DSC8111

Lucrările Consiliului director

  • 21 Februarie 2016 |

 DSC8086Duminică, 21 februarie, a avut loc ședința Consiliului director al Asociației Comunelor din România. Au fost adoptate deciziile referitoare la:

  • Aprobarea raportului de activitate pe anul 2015; DSC8093
  • Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2015;
  • Proiectul bugetului de venituri și chetuieli pe anul 2016;
  • Aprobarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2016.

Au fost supuse aprobării Consiliului director și decizii legate de stabilirea contizației anuale, gestionarea eficientă a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, precum și stabilirea unor măsuri pentru constituirea delegațiilor A.Co.R. la următoarele evenimente internaționale.

 DSC8104

Sesiunea ordinară nr. XIX din februarie 2016

  • 19 Februarie 2016 |

În perioada 21 – 24 februarie 2016 va avea loc, la Hotelul RIN GRAND din București, cea de-a XIX-a Adunare Generală a Asociației Comunelor din România. La acest important eveniment sunt invitați să participe Prim-ministrul României, Dacian CIOLOȘ, miniștri ai Guvernului României, președintele Comitetului Regiunilor, Markku MARKKULA, ambasadori acreditați la București, precum și delegații ale asociațiilor, din țară și din străinătate, cu care ACoR este parteneră

Membrii ACoR care doresc să participe la Adunarea Generală pot accesa fișa de înscriere și dispoziția de convocare postate pe site-ul ACoR.