,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

Congresul Puterilor Locale şi Regionale din Europa - Camera Puterilor Locale

Accesări: 10017


Din Congres fac parte reprezentanţi locali şi regionali din cele 200.000 de autorităţi locale şi regionale ale celor 47 de state membre ale Consiliului Europei.( România face parte din Consiliul Europei începând cu 07.10.1993).

Congresul este alcătuit din două camere, Camera Puterilor Locale şi Camera Regiunilor, care reunesc 318 membri titulari şi 318 membri supleanţi.

Membrii Camerei Puterilor Locale sunt reprezentanţi aleşi ai autorităţilor locale, responsabili atât pentru problemele de interes general, dar şi de conducerea comunităţilor din care fac parte. România are 10 reprezentanţi în această Cameră.

Congresul oferă reprezentanţilor autorităţilor locale şi regionale cadrul pentru dezbaterea problemelor şi experienţelor comune, acestea expunându-şi  mai apoi punctele lor de vedere în faţa guvernelor naţionale.

De asemenea, Congresul îndeplineşte şi o funcţie de supraveghere a democraţiei locale în Europa prin realizarea "rapoartelor de monitorizare" a situaţiei din statele membre.

                                                                                          Membri şi secretarul delegaţiei:

  •  Membru titular Nuţi ROŞU, primarul comunei Făcăieni, judeţul Ialomiţa 
  •  comisie: Comisia de Coeziune Socială;
  •  contact: Tel: +40 243313330

nuti_rosu

  • Membru Titular Veronica DONŢU, primarul comunei Tamaşi, judeţul Bacău   
  • comisie: Comisia de Coeziune Socială;
  • contact: Tel: +40 264.310.009         
nuti_rosu
  • Membru supleant Letiţia STOIAN, primarul comunei Semlac, judeţul Timiş

     

nuti_rosu
  • Membru supleant Elena-Daniela MĂNĂILĂ, primarul comunei Tureni, judeţul Cluj
elena daniela manaila primar tureni 01