,,Comunele s-au format înaintea Statului ca entități organice cu interese proprii și de aceea statul modern nu numai că nu le poate distruge, dar trebuie să le și recunoască existența" - Constantin DISSESCU, părintele dreptului public românesc

Atribuții

Accesări: 5976

În exercitarea atribuţiilor sale, Comitetul operativ adoptă instrucţiuni sau recomandări, după caz.

Instrucţiunile, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii pentru toţi membri A.Co.R., precum şi pentru toate persoanele din aparatul executiv.

Consultările privind adoptarea instrucţiunilor pot fi efectuate prin oricare dintre următoarele mijloace: şedinţă, poştă electronică, telefon, fax sau alte mijloace. Adoptarea de instrucțiuni sau de recomandări fără participarea în cadrul unei ședințe de lucru, prin poştă electronică și fax, se face după cum urmează:

  1. președintele transmite către membrii Comitetului operativ materialele în format electronic;
  2. prin telefon sunt încunoștințați membrii Comitetului operativ de faptul că le-au fost transmise materialele prevăzute la lit. a);
  3. membrii Comitetului operativ transmit președintelui prin poșta electronică sau prin fax punctul de vedere față de materialele supuse aprobării în termenul stabilit de președinte;
  4. în cazul în care membrul Comitetului operativ nu transmite punctul de vedere în termenul stabilit de președinte, acesta se consideră că este însușit fără obiecții și/sau observații.

Instrucțiunile și recomandările se adoptă cu votul majorității membrilor Comitetului operativ.