Atelierul de lucru pentru Regiunea Sud-Muntenia având ca grup țintă aleși locali ai comunelor membre ale ACoR, în cadrul proiectului SIPOCA 750

În perioada 16 – 18 ianuarie 2023, la Hotelul  Rozmarin din orașul Predeal, județul Brașov, a avut loc Atelierul de lucru regional nr. 4 din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750/MySMIS2014+130587, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Atelierul a fost dedicat, în mod special, aleșilor locali din Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia și a beneficiat de prezența unui număr de 39 de primari, viceprimari și consilieri locali de la nivelul comunelor din această regiune.

În cadrul acestui eveniment, a fost analizat, împreună cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, cadrul normativ actual de funcționare a mecanismului de consultare și comunicare între MDLPA și ACoR.

Temele principale abordate în cadrul acestui eveniment au vizat:

✔ Îmbunătățirea procesului de consultare legislativă a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, prin raportare la: Carta europeană a autonomiei locale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

  • Utilizarea platformei de consultare legislativă PACT ACoR;

Provocări în procesul de consultare legislativă din România;

✔ Provocări în procesul de comunicare de la nivelul ACoR;

✔ Prezentarea proiectului de analiză a situației existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia în ceea ce privește consultarea legislativă și comunicarea dintre ACoR și comunele membre;

✔ Necesitatea modificării actelor normative în vigoare cu privire la procedura de consultare legislativă;

✔ Dezbateri asupra propunerilor de modificare a legislației actuale privind procesul de consultare legislativă;

✔ Modele de succes la nivelul Uniunii Europene în domeniul consultării legislative.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.