Atelierul de lucru pentru Regiunea Sud-Est având ca grup țintă aleși locali ai comunelor membre ale ACoR, în cadrul proiectului SIPOCA 750

În perioada 6 – 8 decembrie 2022, la Complexul Turistic Bucovina din comuna Sucevița, județul Suceava, a avut loc Atelierul de lucru pentru Regiunea Sud-Est având ca grup țintă aleși locali ai comunelor membre ale ACoR, în cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750/ MySMIS2014+ 130587, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Atelierul a fost dedicat aleșilor locali din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și a beneficiat de prezența unui număr de 39 de primari și consilieri locali de la nivelul comunelor din această regiune.

În cadrul acestui eveniment, a fost analizat, împreună cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, cadrul normativ actual de funcționare a mecanismului de consultare și comunicare între MDLPA și ACoR.

Temele principale abordate în cadrul acestui eveniment au vizat:

✔ Îmbunătățirea procesului de consultare legislativă a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, prin raportare la: Carta europeană a autonomiei locale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

  • Utilizarea platformei de consultare legislativă PACT ACoR;

Provocări în procesul de consultare legislativă din România;

✔ Provocări în procesul de comunicare de la nivelul ACoR;

✔ Prezentarea proiectului de analiză a situației existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în ceea ce privește consultarea legislativă și comunicarea dintre ACoR și comunele membre;

✔ Necesitatea modificării actelor normative în vigoare cu privire la procedura de consultare legislativă;

✔ Dezbateri asupra propunerilor de modificare a legislației actuale privind procesul de consultare legislativă;

✔ Modele de succes la nivelul Uniunii Europene în domeniul consultării legislative.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.