Atelierele de lucru regionale dedicate Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în cadrul proiectului SIPOCA 750

În perioada 13-15 noiembrie 2022, la Hotelul Mara din orașul Sinaia, județul Prahova, au avut loc Atelierele de lucru regionale nr. 1 și nr. 2 din cadrul proiectului „Consolidarea cooperării dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale”, Cod SIPOCA 750/ MySMIS2014+ 130587, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Atelierele au fost dedicate, secretarilor generali și contabililor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și au beneficiat de prezența unui număr de 44 de secretari generali și a unui număr de 39 de contabili de la nivelul comunelor din această regiune.

În cadrul acestui eveniment, a fost analizat, împreună cu reprezentanții Asociației Comunelor din România și cei ai Corpului profesional al secretarilor generali ai comunelor din România, cadrul normativ actual de funcționare a mecanismului de consultare și comunicare între MDLPA și ACoR.

Temele principale abordate în cadrul acestui eveniment au vizat:

✔ Îmbunătățirea procesului de consultare legislativă a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, prin raportare la: Carta europeană a autonomiei locale, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

  • Utilizarea platformei de consultare legislativă PACT ACoR;

✔ Provocări în procesul de consultare legislativă din România;

✔ Provocări în procesul de comunicare de la nivelul ACoR;

✔ Prezentarea proiectului de analiză a situației existente la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia în ceea ce privește consultarea legislativă și comunicarea dintre ACoR și comunele membre;

✔ Necesitatea modificării actelor normative în vigoare cu privire la procedura de consultare legislativă;

✔ Dezbateri asupra propunerilor de modificare a legislației actuale privind procesul de consultare legislativă;

✔ Modele de succes la nivelul Uniunii Europene în domeniul consultării legislative.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.