CRITICA ASUPRA UNUI ORDIN AL PREFECTULUI JUDEȚULUI MUREȘ, EMIS CU ÎNCĂLCAREA LEGII!

Descarcă documentul

antet_size

TRIBUNALUL MUREȘ,

Spre știință, DOMNULUI Niculae COLCERIU,

PRIMARUL COMUNEI APOLD,

 

Ținând seama de prerogativele care izvorăsc din prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Statutul Asociației Comunelor din România, în sensul că unul dintre obiective îl reprezintă „apărarea drepturilor aleşilor locali … în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi publice …;”,

analizând Ordinul prefectului județului Mureș nr. 179 din 3 mai 2010 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Apold, a domnului COLCERIU Niculae,

reiese fără putere de tăgadă faptul că prin emiterea acestui ordin, prefectul județului manifestă o atitudine de desconsiderare a prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, deoarece „Calitatea de primar încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

………………………………………………………………………………………..

e) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;”, ori, prin Decizia penală nr. 40/A pronunțată la data de 3 aprilie 2009 de Curtea de Apel Târgu Mureș în Dosarul nr. 2346/102/2006, domnul COLCERIU Niculae nu a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate.

 

Legiuitorul a fost ferm și coerent asupra faptului că mandatul primarului:

a) se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv;

b) încetează, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazul condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.

 

Față de cele de mai sus este limpede că prefectului județului Mureș nu i se lasă posibilitatea să intervină asupra mandatului domnului COLCERIU Niculae atâta timp cât primarul comunei nu se află în niciuna din aceste situații, constatând că suntem în fața nu numai a unei desconsiderări față de lege, ci și a încălcării liberului exercițiu al mandatului său.

 

Facem precizarea că în țară au mai fost astfel de cazuri, în sensul că primarii au mai avut condamnări cu suspendare, numai că prefecții județelor respective nu și-au permis să încalce legea.

stampila draghici

înapoi la partea de sus