Ședința extraordinară a Consiliului director, 14-15 mai 2010, Târgu Mureș

DISPOZIŢIA NR. 4

din 23 aprilie 2010
privind convocarea Consiliului director al Asociației Comunelor din România, în şedinţă extraordinară

 

În temeiul art. art. 22 alin. (1) lit. a) - c) şi art. 26 alin. (8) lit. d) din Statutul Asociaţiei Comunelor din România,

 

luând în considerare necesitatea de organizare cât mai urgent cu putință a activităţii filialelor judeţene ale Asociației Comunelor din România, în anul 2010, în vederea evitării situației de dizolvare a acestora  icon-arrow-blue art. 54 alin. (1) lit. a) și art. 55 alin. (1) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere importanţa prezentării unor probleme cu care se confruntă comunele din România ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale,

ţinând seama de propunerea efectuată de către domnul Ioan VASU - vicepreședinte al Asociației Comunelor din România - Regiunea de Dezvoltare Centru, primarul comunei Râciu, județul Mureș, să se organizeze o reuniune a Consiliului director și în centrul țării,

 

preşedintele Asociaţiei Comunelor din România emite următoarea dispoziţie:

 

Art. 1. - (1) Se convoacă Consiliul director al Asociaţiei Comunelor din România în şedinţă extraordinară, începând de vineri, 14 mai 2010, ora 15:00 până sâmbătă, 15 mai 2010, ora 18:00.

(2)Convocarea prevăzută la alin.(1) vizează, cu precădere:

a)  analiza procesului de dobândire a personalităţii juridice de către filialele judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România icon-arrow-blue prezintă situația Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R.;

b)  stabilirea de măsuri pentru ca la nivelul tuturor județelor să se constituie filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale ale Asociației Comunelor din România icon-arrow-blue prezintă situația Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R.;

c)  analiza stadiului organizării alegerilor la filialele județene ale Asociației Comunelor din România în urma alegerilor locale din luna iunie 2008 icon-arrow-blue prezintă situația Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R.;

d)  stabilirea de măsuri de urgență pentru ca la nivelul tuturor filialelor județene să se organizeze alegeri pentru alegerea consiliilor directoare și a cenzorului în urma alegerilor locale din iunie 2008 și să se adopte „Statutul Filialei Județene ….. al ale Asociației Comunelor din Româniaicon-arrow-blue prezintă situația Emil DRĂGHICI, președintele A.Co.R.;

e)  analiza stadiului plății cotizațiilor anuale icon-arrow-blue prezintă situația domnul Sergiu ȚÂRA, directorul general al A.Co.R.;

f)  stabilirea de măsuri în vederea bunei desfășurări a lucrărilor Adunării generale a A.Co.R.;

g)  aprobarea Regulamentului intern al Asociației Comunelor din România, potrivit prevederilor art. 257 - 262 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare icon-arrow-blue în măsura în care poate fi elaborat până la această dată;

h)  analiza unor probleme cu care se confruntă comunele din România şi, implicit, autorităţile administraţiei publice locale ale acestora, ca urmare a unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale icon-arrow-blue prezintă domnul Ioan VASU - vicepreședinte al Asociației Comunelor din România - Regiunea de Dezvoltare Centru, primarul comunei Râciu, județul Mureș și;

i)  prezentarea, în scris, de către fiecare preşedinte al filialei judeţene a AsociaţieiComunelor din România a Raportului de activitate pe anul 2009;

j)  analiza structurii paginii de internet a Asociaţiei Comunelor din România şi a informaţiilor ce se aduc la cunoştinţă publică prin aceasta icon-arrow-blue prezintă domnul Ionuț-Constantin TUDOSE, directorul Direcției pentru tehnologia informației și comunicării;

k)  analiza structurii paginii de internet a filialei județene a Asociaţiei Comunelor din România şi a informaţiilor ce se aduc la cunoştinţă publică prin aceasta icon-arrow-blue prezintă domnul Ionuț-Constantin TUDOSE, directorul Direcției pentru tehnologia informației și comunicării;

l)  discutarea participării, în perioada 17 - 20 noiembrie 2010 la Ciudad de México, la cel de-al III-lea Congres mondial al Autorităților Locale și Municipalităților Unite (UCLG) - la care este membru Consiliul Comunelor şi Regiunilor din Europa, în perspectiva aderării directe a Asociației Comunelor din România la această organizație mondială;

m)  diverse.

(3) Programul activităților, pe zile și ore, precum și factorii responsabili pentru susținerea acestora se comunică participanților prin grija domnului Ioan VASU - vicepreședinte al A.Co.R. - Regiunea de Dezvoltare Centru, primarul comunei Râciu, județul Mureș.

(4) Desfăşurarea lucrărilor prevăzute la alin. (1), precum şi cazarea sunt asigurate în municipiul Târgu Mureș, la BUSINESS HOTEL , bd. 1 Decembrie 1918, nr. 250. Relații suplimentare se pot obține de la domnul Ioan VASU.

 

Art. 2. - (1)Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului director al Asociaţiei Comunelor din România, domnului Ghiorghe BUTE - secretarul general, primarul comunei Scânteiești, județul Galați, precum și domnului Alecsandru BOBOC - ofițerul de presă, primarul comunei Grădiștea, județul Călărași.

(2) În cazul în care membrul titular al Consiliului director nu poate participa, prin grija acestuia, se asigură prezența membrului supleant din județul respectiv.

(3)Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), în vederea rezervării camerelor la hotel, comunică domnului Ioan VASU, latelefon nr. 0744.766.463.

 

Art. 3. - (1)Costul pentru participarea la ședința extraordinară convocată prin prezenta dispoziție se virează în contul nr. RO28 BRDE 270S V220 8382 2700 deschis la B.R.D. Târgu Mureș, având ca beneficiar Filiala Județeană Mureș a Asociaţiei Comunelor din România, identificată prin codul de înregistrare fiscală 18942981, până cel mai târziu luni, 10 mai 2010, data extrasului de cont din trezoreria plătitorului, astfel:

a) VARIANTA A: 743 de lei pentru opţiunea în cameră single, cu toate serviciile incluse;

b) VARIANTA B: 576 de lei pentru opţiunea loc în cameră dublă, fiecare cu toate serviciile incluse; în acest caz, este obligatorie menționarea reciprocă a co-participantului din camera respectivă.

(2)Pe ordinul de plată se înscrie, atât pentru cotizația anuală, cât și pentru participarea la lucrările ședinței extraordinare:Obligație financiară rezultată din acordul de aderare la Asociația Comunelor din România, conform art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, nefiind necesară emiterea vreunei facturi pentru a fi prezentată la trezorerie.

(3)Facturile, în original, se pun la dispoziția participanților la Târgu Mureș prin grija domnului Ioan VASU.

 

stampila_draghici

înapoi la partea de sus