SESIUNILE ORDINARE ALE

ADUNĂRII GENERALE ACoR

Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ACoR sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului director.

Organele de conducere ale ACoR

20-23 MARTIE 2022

A 25-A SESIUNE ORDINARĂ

În perioada 20-23 MARTIE 2022, în Sala de conferințe a Hotelului Radisson Blu, s-a desfășurat Adunarea generală a ACoR, în cea de-a 25-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2022.

Citește mai multe detalii →