SESIUNILE ORDINARE ALE

ADUNĂRII GENERALE ACoR

Adunarea generală se întrunește în sesiune ordinară, anual, și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui ACoR sau la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Consiliului director.

Organele de conducere ale ACoR

21-23 FEBRUARIE 2021

SESIUNEA ORDINARĂ XXIV

În perioada 21-23 februarie 2021, în București, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și în sala de conferințe a Hotelului Radisson Blu, va avea loc Adunarea generală a ACoR, în cea de-a 24-a sesiune ordinară, precum și Consiliul director în ședință ordinară pe semestrul I/2021.

Descarcă documente →