ACoR a participat la sesiunea plenară a CPLRE în cadrul căreia au fost adoptate recomandările privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în România

În perioada 21-23 martie 2023 a avut loc sesiunea plenară a Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) la Strasbourg, Republica Franceză, în cadrul căreia au fost adoptate recomandările privind aplicarea Cartei Europene a Autonomiei Locale în România, ca urmare a vizitei de monitorizare din octombrie 2022.

Asociația Comunelor din România (ACoR) a fost reprezentată la sesiune de doamna Nuți ROȘU, primarul comunei Făcăeni, județul Ialomița, doamna Gabriela-Corina ENE, primarul comunei Căbești, judeţul Bihor, ambele deținând calitatea de membru titular în cadrul CPLRE și de domnul Emil DRĂGHICI, președintele ACoR, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița și domnul Sergiu ȚÂRA, președintele executiv al ACoR.

Raportorii, David EREY (Elveţia) şi Marc COOLS (Belgia), au prezentat recomandările, insistând pe progresele înregistrate de la ultimul raport de monitorizare din 2011, cu toate că România s-a confruntat în ultimii ani cu provocări dificile, cum ar fi criza sanitară de Covid-19, valurile masive de imigranți fără precedent din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, inflația şi creșterea costurilor pentru energie etc.

În opina lor, stadiul democrației locale în România s-a îmbunătățit semnificativ, precedentul raport de monitorizare fiind și el pozitiv în acest sens. Procesul de consultare a autorităților locale de către guvernul central în toate domeniile de interes pentru acestea a cunoscut evoluții pozitive, deși poate uneori timpul de răspuns acordat este prea scurt.

De asemenea, raportorii au recomandat semnarea şi ratificarea de către România a Protocolului Adițional la Carta europeană a autonomiei locale privind dreptul de a participa la activitățile autorităților locale, precum şi ridicarea rezervei la Art. 7 paragraful 2 din Carta europeană a autonomiei locale.

Recomandările au fost adoptate cu 84 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abținere.

Adoptarea recomandărilor a fost urmată de intervenția ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației din România, domnul Attila-Zoltán CSEKE.

Ministrul a vorbit despre reforma administrației publice, care a fost și este una dintre prioritățile Guvernului, atât în administrația publică centrală, cât și în cea locală, prin: consolidarea și sistematizarea cadrului legal prin codificare; îmbunătățirea procesului de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale prin creșterea timpilor alocați pentru comunicarea răspunsurilor acestora asupra proiectelor de acte normative; legiferarea unor noi mecanisme de cooperare și conlucrare a autorităților administrației publice locale. Astfel, a fost elaborată pentru prima dată o lege distinctă pentru zonele metropolitane (Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane).

În ceea ce privește sistematizarea și codificarea legislației, un pas important, recunoscut și în Raport, a fost realizat în anul 2019, odată cu adoptarea de către Guvern a Codului Administrativ, o reformă importantă, care a sistematizat 17 acte normative în domeniul administrației publice și a contribuit la simplificarea unor proceduri esențiale pentru desfășurarea activității administrației publice, în special la nivel local, acestea vizând concentrarea legislației preexistente, subordonând-o unor principii comune, pe baza unei structuri unitare, care aduc, totodată, o serie de noi soluții legislative de fond, impuse de evoluția sistemului administrației publice și a societății și de tendințele de la nivel european.

Ministrul a mai precizat că legislația pentru administrația publică locală va fi desăvârșită prin adoptarea celorlalte coduri în domeniul administrației publice aflate în curs de elaborare, în strânsă colaborare cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale – Codul de procedură administrativă, Codul finanțelor publice locale, Codul unor servicii comunitare de utilități publice și Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Procesul de reformă, indiferent de domeniu, este unul complex și care necesită o foarte bună fundamentare, pentru a asigura validarea oportunității și a sustenabilității în timp a demersului, iar principiile Cartei Europene a Autonomiei Locale sunt permanent în atenția noastră, acestea constituind un adevărat „aliat” în eforturile de reformare a administrației din România.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.