Întâlnirea ELoGE și conferința „Asigurarea bunei guvernări în administrația locală: o bază pentru dezvoltarea durabilă și investiții adecvate ale Uniunii Europene”, Riga, Letonia, 25-26 mai 2023

Consiliul Europei, prin Centrul de expertiză pentru buna guvernare, împreună cu Asociația Providus, organizație care implementează eticheta ELoGE în Letonia, au organizat la Riga o întâlnire a organizațiilor care implementează eticheta ELoGE în diferite țări ale Europei. Scopul acestei întâlniri a fost de a analiza modul în care s-a acordat eticheta ELoGE în țările reprezentate pentru a identifica modalități de îmbunătățire a procesului, a metodologiei și imdicatorilor folosiți. Au participat reprezentanți ai unor țări care se află la începutul procesului de analiză a autorităților locale în vederea acordării etichetei ELoGE, respectiv Lituania, Finlanda, Slovacia, Polonia, Estonia, Turcia, Letonia și România, precum și Norvegia, care intenționează să implementeze din nou această etichetă.

ELoGE – „Eticheta Europeană pentru Excelenţă în Buna Guvernare” este o distincție acordată de Consiliul Europei autorităților administrației publice locale, în baza unei analize realizate printr-un mecanism european și internațional de evaluare. Este vorba despre calitatea guvernării locale și reprezintă o modalitate de certificare, de apreciere și de recunoaștere a autorității  publice locale a căror activitate se desfășoară la standarde europene și internaționale, prin aplicarea cu succes în activitatea lor a principiilor bunei guvernări.

Tot cu această ocazie, în pregătirea președinției Lituaniei a Consiliului European, a fost organizată în Riga și conferința internațională „Ensuring good governance in local governments: a basis for sustainable development and appropiate EU investments”, la care au participat peste 100 de reprezentanți ai autorităților centrale și locale din Letonia. Subiectele discutate au fost managementul financiar și participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziei la nivel local, dezvoltarea capacității autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea durabilă pentru atragerea de investiții, dezvoltarea de baze de date. Conferința s-a încheiat cu prezentarea celor 7 autorități locale care au candidat în 2022, pentru a primi eticheta ELoGE în Letonia și cu festivitatea de premiere a acestora.

Din România au participat la acest eveniment doamna Corina-Mia ȚÂRA, directorul adjunct al Direcției pentru Guvernare Deschisă din cadrul Secretariatului general al Guvernului  (SGG), instituția acreditată în România pentru implementarea etichetei ELoGE, precum și dl Adrian Miroiu-Lamba, directorul executiv al Asociației Comunelor din România, partener al SGG în implementarea etichetei ELoGE în România.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.