A 26-A SESIUNE ORDINARĂ A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

În perioada 05-08 februarie 2023, la Hotelul JW Marriott, Calea 13 Septembrie, nr. 90, București s-au desfășurat lucrările celei de-a 26-a sesiuni ordinare a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, precum și cele ale Consiliului director, care s-a întrunit în ședință ordinară pe semestrul I/2023.

Ediția din acest an a Adunării generale a ACoR a reunit un număr impresionant de participanți: peste 350 de primari și de reprezentanți ai comunelor din toate județele României, precum și ai Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova (CALM), ai Grupului Politic al Alianței Europene în Comitetul European al Regiunilor, ai Asociației Comunelor și Orașelor Mici din Austria, împreună cu invitați de rang înalt, de la nivelul autorităților administrației publice centrale din România.

Participanții s-au arătat interesați să identifice cauzele ce determină decalajele dintre mediul rural și cel urban, fiind astfel necesară stabilirea măsurilor care se impun pentru diminuarea acestor discrepanțe.

Printre temele importante supuse dezbaterii în cadrul evenimentului, s-au numărat: dezvoltarea rurală în cadrul Comitetului European al Regiunilor, parteneriatul estic, indemnizația acordată primarilor pe categorii de unități administrativ-teritoriale și diferențele dintre ele, numărul de consilieri locali în raport cu numărul populației, cel mai mic număr de locuitori dintr-o comună.

O temă care a suscitat interes a fost prezervarea patrimoniului imaterial de către comunele din România, fiind prezentată de către Madlen ȘERBAN, secretarul general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și de către prof. univ. dr. habil. Gabriela NEDELCU-PĂSĂRIN, președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul Ministerului Culturii.

Reuniunea a oferit cadrul adecvat pentru a analiza și a dezbate, împreună cu reprezentanții administrației publice centrale, aspectele problematice cu care se confruntă comunele din România și, implicit, autoritățile administrației publice locale ale acestora, în contextul unor sincope în procesul de descentralizare, precum și a unei accentuate diminuări a capacității administrative.

Din partea Parlamentului României, la acest eveniment a participat Simona BUCURA-OPRESCU, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaților, care a salutat rolul activ al Asociației Comunelor din România, reprezentând unul dintre principalii parteneri de dialog.

Din partea Guvernului României, ACoR a avut onoarea de a-i avea alături la acest eveniment pe: Attila-Zoltán CSEKE, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Ioan-Marcel BOLOȘ, ministrul investițiilor și proiectelor europene și Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

În acest context, au fost trecute în revistă principalele oportunități de finanțare pentru comunele din România, de la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Astfel, Ioan-Marcel BOLOȘ, ministrul investițiilor și proiectelor europene și-a asumat în cadrul acestui eveniment faptul că, până în data de 17 februarie 2023 va fi finalizat proiectul de act normativ privind modificarea art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

O contribuție importantă privind oportunitățile de finanțare, în vederea dezvoltării durabile a spațiului rural, a fost adusă de reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Ministerului Culturii.

De asemenea, din partea celorlalte structuri asociative ale autorităților administrației locale au participat: Adrian-Ioan VEȘTEA, președintele Consiliului Județean Brașov, președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Ștefan ILIE, primarul municipiului Tulcea, județul Tulcea, consilier onorific al președintelui ACoR pentru relația cu Asociația Municipiilor din România și Gheorghe-Daniel NICOLAȘ, primarul orașului Odobești, județul Vrancea, prim-vicepreședintele Asociației Orașelor din România.

În cadrul evenimentului, conducerea și specialiștii Agenției Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară au discutat problemele cu care se confruntă comunele în derularea procesul de înregistrare sistematică a proprietăților derulate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și Programul Operațional Regional.

Concluzia celor prezenți la eveniment a fost aceea că, a 26-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România, este un exemplu de colaborare a autorităților publice locale cu cele centrale, în interesul cetățenilor din mediul rural, așa cum este prevăzut în statutul ACoR, la articolul 6 alineatul (1) litera c): consolidarea parteneriatului cu administrația publică centrală prin realizarea unor întâlniri periodice, cel puțin anuale, sub genericul „GUVERNUL ROMÂNIEI MAI APROAPE DE CETĂȚENI PRIN ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA”.

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.