ACoR implementează proiectul „Cooperare digitală pentru dezvoltare locală”

Asociația Comunelor din România implementează, în perioada 26 august 2022 – 26 octombrie 2023, în parteneriat cu Asociația Intellisoft, proiectul „Cooperare digitală pentru dezvoltare locală”, cod SIPOCA 942, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 și având o valoare eligibilă de 417.032,28 lei.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacitații ONG-urilor partenere de a relaționa cu autoritățile locale din mediul rural prin intermediul colaborării digitale, pe parcursul a 14 luni, cu scopul de a sprijini valorificarea digitalizării ca mecanism de facilitare a dezvoltării locale rurale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Implementarea unui mecanism de interacțiune și consultare publică între ONG-uri, autorități publice și cetățeni pentru a încuraja dialogul social și civic (sub forma unui instrument digital de tip platformă de comunicare online) și a unui modul de e-learning, care vor fi introduse în circuitul de utilizare al membrilor Parteneriatului de dezvoltare locală.
2. Realizarea unui instrument de evaluare a gradului de dezvoltare digitală locală (studiu de digitalizare a comunelor din România, de tip diagnoză), care va fi diseminat la nivel național, pentru a evalua și ilustra nevoia de digitalizare a comunelor din Romania.
3. Formarea și certificarea unui grup țintă de 292 persoane (10 reprezentanți ai ONG-urilor și 282 reprezentanți ai autorităților locale din mediul rural) prin organizarea unor ateliere de instruire pe teme de digitalizare, pentru a dezvolta competențele digitale ale acestora, în vederea consolidării capacitații grupului țintă de a se implica în mod colaborativ în inițiative de dezvoltare locala bazate pe digitalizare.
4. Elaborarea unui manual de digitalizare adecvat specificului comunelor din România, ca procedura de susținere și promovare a dezvoltării locale digitale în mediul rural, care va fi diseminat public, la nivel național, inclusiv autorităților publice competente.

Grupul țintă este format din 292 de reprezentanți ai ONG-urilor partenere și ai comunelor din România, care vor beneficia de formare în domeniul digitalizării:
a) 10 reprezentanți ai ONG-urilor partenere;
b) 282 reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice locale și aleși locali.

Activitățile proiectului:
1. Implementare instrument de comunicare și modul e-learning
2. Realizare studiu – digitalizarea comunelor din România
3. Dezvoltarea capacității prin instruiri
4. Elaborare manual de digitalizare
5. Multiplicarea modelului
6. Asigurare management de proiect
7. Realizare măsuri de informare și publicitate

Rezultatele așteptate ca urmare a implementării proiectului:
1. 1 mecanism de interacțiune și consultare publică între ONG-uri/autorități publice și cetățeni pentru a încuraja dialogul social și civic (sub forma unui instrument digital de tip platformă de comunicare online) și modul de e-learning implementate;
2. 1 instrument de evaluare a gradului de dezvoltare digitală locală (studiu de digitalizare a comunelor din România, de tip diagnoză) realizat și diseminat;
3. 10 reprezentanți ai ONG-urilor formați, evaluați și certificați ca experți în digitalizare;
4. 200 persoane (personal de conducere și execuție din autoritățile și instituțiile publice locale) formate, evaluate și certificate în alfabetizarea digitală;
5. 41 persoane (personal de conducere și execuție din autoritățile și instituțiile publice locale) formate, evaluate și certificate ca expert în digitalizare;
6. 41 persoane (aleși locali) formate, evaluate și certificate în utilizarea digitalizării în guvernanța participativă;
7. 2 evenimente de guvernanță participativă (de forma consultărilor publice cu implicare multi-sectorială, pentru dezvoltarea manualului de digitalizare) desfășurate;
8. 1 manual de digitalizare elaborat și diseminat la nivel național, inclusiv către grupul țintă;
9. 6 evenimente online de diseminare a informațiilor despre instrumentul digital implementat desfășurate;
10. 4 primării care au testat prin utilizare instrumentele digitale implementate (platforma de comunicare online și modulul de e-learning).

Acest site folosește cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență. Citiți Politica privind cookie-urile și Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe detalii.